مشتریان و پروژه‌های آوازه

جلاتو پلاس (ارگ تجریش تهران)

بستنی ایتالیایی سن مارکو (تهران)

بستنی ایلیو ( تهران)

خانه بستنی سی‌دا ( تهران)

کافه بستنی سوریزو (تهران)

آبمیوه بستنی ژلینو (کرمان)

بستنی نسیم ( سربندر-خوزستان)

بستنی دهاتی (جاده چالوس)

کافه بستنی دلفیکو (شیراز)

جلاتو لب (تهران)

آف پیست (دیزین)

سویت دریم (تهران)

فهرست