اسپرسو ماشین

اسپرسو‌ساز “راکت” مدل Boxer

 • ظرفیت: 1 گروپه
 • حجم بویلر: 8.3 لیتر
 • جنس بویلر: مس
 • ارتفاع فنجان: 86 تا 120 میلیمتر
 • جنس بدنه: استیل درجه 1
 • رنگ: استیل
 • ابعاد: 480*490*471 میلیمتر
 • کشور سازنده: ایتالیا

اسپرسو‌ساز “راکت” مدل Boxer

 • ظرفیت: 2 گروپه
 • حجم بویلر: 13.2 لیتر
 • جنس بویلر: مس
 • ارتفاع فنجان: 86 تا 120 میلیمتر
 • جنس بدنه: استیل درجه 1
 • رنگ: استیل
 • ابعاد: 630*490* میلیمتر
 • کشور سازنده: ایتالیا

اسپرسو‌ساز “راکت” مدل Boxer

 • ظرفیت: 3 گروپه
 • حجم بویلر: 23 لیتر
 • جنس بویلر: مس
 • ارتفاع فنجان: 86 تا 120 میلیمتر
 • جنس بدنه: استیل درجه 1
 • رنگ: استیل
 • ابعاد: 850*490*471 میلیمتر
 • کشور سازنده: ایتالیا

اسپرسو‌ساز “راکت” مدل Doppia

 • ظرفیت: 2 گروپه
 • حجم کلی بولیر: 9 لیتر
 • حجم بویلرقهوه: 4 لیتر
 • جنس بویلر: مس
 • ارتفاع فنجان: 86 تا 120 میلیمتر
 • جنس بدنه: استیل درجه 1
 • رنگ: استیل
 • ابعاد: 830*585*515 میلیمتر
 • کشور سازنده: ایتالیا

اسپرسو‌ساز “راکت” مدل R58

 • ظرفیت: 1 گروپه
 • تایمر: دارد
 • حجم بولیر: 2.38 لیتر
 • جنس بویلر: مس
 • توان: 1400 وات
 • جنس بدنه: استیل درجه 1
 • رنگ: استیل
 • ابعاد: 310*440*385 میلیمتر
 • وزن: 29 کیلوگرم
 • کشور سازنده: ایتالیا

اسپرسو‌ساز “راکت” مدل Porta Via

 • ظرفیت: 1 گروپه
 • حجم بولیر: 1.2 لیتر
 • جنس بویلر: مس
 • توان: 1050-1350 وات
 • جنس بدنه: استیل درجه 1
 • رنگ: استیل
 • ابعاد: 200*405*535 میلیمتر
 • وزن: 29.7 کیلوگرم
 • کشور سازنده: ایتالیا

اسپرسو‌ساز “راکت” مدل Appartamento

 • ظرفیت: 1 گروپه
 • حجم بولیر: 1.8 لیتر
 • جنس بویلر: مس
 • توان: 1200 وات
 • جنس بدنه: استیل درجه 1
 • رنگ: استیل
 • ابعاد: 370*425*275 میلیمتر
 • وزن: 20 کیلوگرم
 • کشور سازنده: ایتالیا

اسپرسو‌ساز “راکت” مدل R9 V

 • ظرفیت: 2 گروپه
 • حجم بولیر: 9 لیتر مولتی بویلر
 • جنس بویلر: استیل 316L
 • توان: 5600 وات
 • جنس بدنه: استیل درجه 1
 • رنگ: استیل
 • ابعاد: 578*590*760 میلیمتر
 • وزن: 20 کیلوگرم
 • کشور سازنده: ایتالیا

اسپرسو‌ساز “راکت” مدل RE A TIMER

 • ظرفیت: 2 گروپه
 • حجم بولیر: 14.5 لیتر
 • جنس بویلر: مس
 • توان: 4300 وات
 • جنس بدنه: استی304
 • رنگ: استیل
 • ابعاد: 491*585*760 میلیمتر
 • وزن: 20 کیلوگرم
 • کشور سازنده: ایتالیا

اسپرسو‌ساز “راکت” مدل R58

 • ظرفیت: 1 گروپه
 • حجم بولیر: 0.58 و 1.7 لیتر
 • جنس بویلر: مس
 • توان: 1400 وات
 • جنس بدنه: استیل304
 • رنگ: استیل
 • ابعاد: 410*363*310 میلیمتر
 • وزن: 29 کیلوگرم
 • کشور سازنده: ایتالیا
فهرست